Skip to main content
200 x 200 mm

200 x 200 mm

Mindre, kvadratisk format som väl lämpar sig för den där speciella platsen där utrymmet är begränsat, alternativt i kombination med andra verk. Varje motiv finns i en signerad och numrerad serie om endast 50 exemplar.