Skip to main content

400 x 400 mm

Ett större, kvadratiskt format där verket får ta för sig. Varje motiv finns i en signerad och numrerad serie om endast 50 exemplar.