Skip to main content

Att andas

1,000.00kr
Weight:
0.00 KGS
Shipping:
Calculated at Checkout
Adding to cart… The item has been added

Liten Att andas är 38 cm hög, bottenplattan är 10 x 10 cm.

Mellanstorleken är 79 cm hög, bottenplattan är 20 x 20 cm.


"Att andas, lungan som ger oss syre. Lungan, djurens svar på trädens löv"


Tillverkad i stål.


Observera att färgerna på skärmen inte helt överenstämmer med de verkliga färgerna. Rosten är alltid unik för varje skulptur.