Skip to main content

Att Känna

1,000.00kr
Weight:
1.00 KGS
Shipping:
Calculated at Checkout
Adding to cart… The item has been added

Liten Att andas är 38 cm hög, bottenplatta 10 x 10 cm.

Mellanstorleken är 79 cm hög, bottenplatta 20 x 20 cm.


"Att känna, hjärtat som pumpar runt blodet och låter värmen spridas i kroppen. Hjärtat som fyller samma funktion som rötterna hos trädet."


Tillverkad i stål.


Observera att färgerna på skärmen inte helt överenstämmer med de verkliga färgerna. Rosten är alltid unik för varje skulptur.