Skip to main content

Flygande prinsessa

700.00kr - 800.00kr
Weight:
0.00 KGS
Shipping:
Calculated at Checkout
Adding to cart… The item has been added

Skulpturen är 42 cm bred och 20 cm hög. Hål finns för upphängning.


"Flygande Prinsessa, känslan att flyga iväg i tanken och känna full frihet."


Tillverkan i stål.


Observera att färgerna på skärmen inte helt överenstämmer med de verkliga färgerna. Rosten är alltid unik för varje skulptur.